محصولات ما

همواره تلاش کردیم تا به کمک تیم فنی مجرب در حوزه‌ صنعت نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی در خودکفایی نیازهای کشور قدم برداریم .

بسته تزریق مواد شیمیایی

جهت تزریق مقداری دقیق از مواد شیمیایی مختلف در فشار و دبی مشخص در مراحل مختلف تولید و پالایش فرآورده ها

تابلو کنترل هیدرولیکی سرچاهی

مهم ترین عامل ایمنی در سرچاه های نفت و گاز به منظور حفاظت تاسیسیات میدان نفتی و گازی از آتش سوزی و حوادث

سیستم های کنترلی مبتنی PLC

در تاسیسات ، عامل افزایش ایمنی ، سرعت و صحت عملکرد و کاهش هزینه های راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری

عملگر و قطع کننده اضطراری جریان سیال

قطع کن شیر اضطراری با مکانیزمی مناسب برای شیرهایی با وظیفه عملکردی مختلف XSOV، SDV ، LBV

پمپ تزریق مواد شیمیایی

پمپ جابجایی مثبت جهت تزریق مواد شیمیایی با قابلیت تنظیم دستی یا اتوماتیک دبی ، در محل یا از راه دور

شیر اطمینان فشار

کنترل کننده فشار در یک سیستم یا مخزن تحت فشار در مواقع آشفتگی پروسسی ، نقص قطعات ابزار دقیق و سایر تجهیزات

سوئیچ فشار برقی / هیدرولیکی

در تاسیسات ، عامل افزایش ایمنی ، سرعت و صحت عملکرد و کاهش هزینه های راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری

شیرآلات هیدرولیکی

قطع کن شیر اضطراری با مکانیزمی مناسب برای شیرهایی با وظیفه عملکردی مختلف XSOV، SDV ، LBV

پمپ هیدرولیکی با راه انداز هوا

پمپ جابجایی مثبت جهت تزریق مواد شیمیایی با قابلیت تنظیم دستی یا اتوماتیک دبی ، در محل یا از راه دور

کنترلر حد بالا و پائین فشار با خروجی Pneumatic

کنترل کننده فشار در یک سیستم یا مخزن تحت فشار در مواقع آشفتگی پروسسی ، نقص قطعات ابزار دقیق و سایر تجهیزات